Ny samverkan ska hindra unga att bli kriminella

Ungdomar som är i riskzonen för att prova droger, hamna i kriminalitet eller halka efter i skolan ska få hjälp att komma på rätt spår. Uddevalla kommun har tillsammans med polisen startat en social insatsgrupp som ska arbeta förebyggande med ungdomar.

Styrgrupp för den sociala insatsgruppen

Styrgruppen för den sociala insatsgruppen består av: Gunnar Axelsson, rektor Introduktionsprogrammet Margretegärde, Nina Heyden, chef lokalpolisområde Västra Fyrbodal, Ulrika Engelbrektsson, koordinator sociala insatsgruppen, Ninni Söderving, enhetschef för socialtjänstens förebyggande enhet, Björn Nilsson, rektor Ramnerödskolan och Ulrika Ekstedt, enhetschef Skogslyckans och Dalabergs fritidsgårdar.

Särskilt fokus just nu ligger på unga som vistas i områdena kring Dalaberg och Kampenhof, vilket följer det medborgarlöfte som undertecknats av polisen och kommunen.

Fältsekreterare från socialtjänsten, kuratorer och socialpedagoger från skolan, fritidsledare från fritidsgårdarna samt kommunpolis och ungdomsutredare från polisen samverkar i den operativa sociala insatsgruppen. Det är de som träffar ungdomar i olika sammanhang och kan presentera den hjälp och den stöttning som insatsgruppen kan erbjuda. Exempelvis någon som är drivande i ett ungdomsgäng.

- Det kan vara så att ungdomen tillfälligt inte sköter skolan och umgås med fel människor. I den sociala insatsgruppen arbetar vi förebyggande med en strukturerad metod där ungdomen hela tiden är delaktig, säger Nina Heyden, chef lokalpolisområde Västra Fyrbodal.

Inledningsvis handplockas ett antal ungdomar som kommer att få stöttning via sociala insatsgruppen. Första steget är en kontakt med de unga och med vårdnadshavarna. Allt arbete är förebyggande och sker på frivillig bas, ungdomarna kommer inte att hamna i några register hos socialtjänsten eller polisen. Målgruppen är unga i åldrarna 12-20 år.

- Det handlar om att lyssna på ungdomarna, vad vill de? Vad behöver de för att ändra sitt liv? Kan vi hitta någon lämplig fritidsaktivitet? Behöver de hjälp i skolan eller kanske få stöd med att söka jobb eller praktik?, säger Ulrika Engelbrektsson, koordinator för den sociala insatsgruppen.

Den operativa sociala insatsgruppen genomför det praktiska arbetet med ungdomarna och träffas var tredje vecka för att gå igenom vilka insatser som gjorts och hur man ska gå vidare. Det finns även en styrgrupp för den sociala insatsgruppen, som träffas fyra gånger per år.

- Genom tidiga insatser för ungdomarna sparar vi både ett stort mänskligt lidande och ekonomiska resurser. För varje ungdom i riskzon som vi kan fånga upp sparar samhället flera miljoner, säger Gunnar Axelsson, rektor för Introduktionsprogrammet på Margretegärde.

Mer information om sociala insatsgruppen

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00