Nu sätter vi spaden i Kungsgatan för att lyfta centrum

Den stora upprustningen av Uddevalla centrum startar inom kort på Kungsgatan. Periodvis blir det mycket begränsad framkomlighet men butiker, restauranger och andra verksamheter kommer att kunna hålla öppet.

Vimplar Kungsgatan

- Vi hoppas kunna komma igång så snart som möjligt, i mars, men arbetet är beroende av att tjälen släpper i marken så att vi kan börja gräva, säger Jonas Sand som är projektledare.

Grävarbetet startar i den västra delen vid Kampenhof för att avslutas vid Kungstorget i november. Arbetet kommer att delas in i tre delområden där varje delområde innebär att:

 • Riva gammal gatumiljö
 • Schakta för fjärrvärme, dagvatten och andra ledningar.
 • Överbyggnad och underlagsarbete som leder bort vatten och tål tunga transporter.
 • Beläggning av granithällar, smågatsten och ledstråk av gjutjärn.
 • Möblering, belysning och nya gröna inslag

- Det första delområdet från Kampenhof upp till Norra Drottninggatan inklusive krysset vid Hallmans hörna beräknas att vara klart till sommaren, säger Jonas Sand.

Kungsgatan kommer att få en enhetlig markbeläggning i granit. Alla angränsande korsningar ska utformas till tydliga mötesplatser där markbeläggningen får ett eget uttryck. Mötesplatserna kommer att få egna karaktärer och utmärkas med nya träd, möjligheter för aktiviteter, konst eller lek.

- Den runda inramningen av Blodboken kommer att bytas ut och få nya soffor men Kochs gränd görs inte om just nu eftersom det är privat mark, berättar Stefan Björling som är centrumsamordnare.

Kungsgatan har också fyra entrépunkter som kommer att nyanseras. I år kommer entrén i väster mot Kampenhof att lyftas fram genom ljussättning, växter, karaktärsskapande material och konstverk.

- Vi har bett alla verksamheter att förbereda sina leverantörer på att Kungsgatan kommer att bli svårtillgänglig för transporter eftersom de främst kommer att kunna använda sidogatorna, säger Stefan Björling.

Vi hoppas att alla har överseende med att det blir stökigt i centrum under 2018 och att alla kommer att hjälpas åt för att det ska fungera på bästa sätt.

Preliminär tidsplan Kungsgatan

 • Delområde 1 – Västerlånggatan till Norra Drottninggatan och krysset vid Hallmans hörna. Startar i slutet av mars. Klart till sommaren.

 • Delområde 2 – Norra Drottninggatan till Kålgårdsbergsgatan.
  Startar i slutet av april. Uppehåll vecka 28, 29, 30 och 31. Klart slutet av september.
 • Delområde 3 – Kålgårdsbergsgatan till Trädgårdsgatan.
  Startar efter sommaren. Klart november.

Arbetet vid Kungstorget startar under våren 2018.

Beslut att genomföra ombyggnad av Kungsgatan och delar av Norra Drottninggatan togs av Kommunfullmäktige 11 januari 2017.

Entreprenör: Markbygg Anläggning AB

För frågor och synpunkter kontakta gärna:
Kontaktcenter
Rådhuset vid Kungstorget
Telefon 0522-69 60 00

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00