Så tjänar alla på evenemang i Uddevalla

Frukostseminarie för företagare inom besöksnäring, handel och service, fastighetsägare och arrangörer av kultur- eller idrottsevenemang. Träffa Magnus Thomson, årets centrumutvecklare 2014 och känd från humorgruppen Varanteatern.

Magnus Thomson

Tid: Onsdag 11 april 2018, kl. 07.30-09.30
Plats: Tillväxtavdelningen/Högskolecentrum Bohuslän
Adress: Östergatan 18 A, Uddevalla

Anmäl dig här »

Evenemangen är betydelsefulla för att långsiktigt bygga ett attraktivt och levande centrum och för staden som besöksmål. Temat för frukostseminariet är: "Tillsammans gör vi staden levande – så tjänar alla på evenemang i Uddevalla."

Vi bjuder på frukost genom EU-projektet Urban Platsinnovation. Deltagandet är kostnadsfritt! Vi vill inspirera dig till att öka samverkan vid evenemang. Knyt värdefulla kontakter och hitta nya marknadsföringskanaler!

Föreläsare är Magnus Thomson. Magnus blev utsedd till årets centrumutvecklare 2014, är talare och komiker med 20 års scen- och mediebakgrund som medlem av humorgruppen Varanteatern, och jobbar som destinations- utvecklare i Varbergs kommun.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00