Studentprogram

Studenten 2018

Den 7 juni är det dags för studenten på Uddevalla gymnasieskola. För mer information om tid och plats för våra olika skolhus se vår informationsfolder.

 

Studenttåget Östrabo

Studenttåget från Östrabo går enligt kartan genom staden till Museiparken.

Studenternas placering och utsläppsordning i Museiparken.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00