Vad tycker du om Uddevalla tätort, Herrestad och Gustafsberg?

Uddevalla kommun ska ta fram en ny översiktsplan, som omfattar hela kommunens yta. Under mars och april bjuder kommunen in till dialogmöten, för att få reda på hur din vardag ser ut och vad som är viktigt i det område där du bor. Onsdag 18 april kan du som bor i området kring Uddevalla tätort, Herrestad, Gustafsberg Resteröd tycka till.

Översiktsplan illustration

- Välkommen till våra dialogmöten! Där har du chans att berätta vad du tycker är bra med ditt område och vad som är mindre bra. Synpunkterna som vi får in kommer att användas som ett planeringsunderlag när vi arbetar fram översiktsplanen, säger Cecilia Trolin, översiktsplanerare.

Under dialogmötena kommer det att bjudas på kaffe och mackor.

Anmäl dig till cecilia.trolin@uddevalla.se om du vill komma på dialogmöte i ditt område!

Har du frågor ring Kontaktcenter 0522 - 69 60 00

Välkommen på dialogmöten:

  • Invånare i Uddevalla tätort, Herrestad, Gustafsberg m fl (område 6 på kartan nedan)
    - onsdag 18 april klockan 17.30, Mötesplats Dalaberg, Uddevalla. Anmäl dig senast 11 april.
Indelning av kommunen för de olika dialogmötena.(Klicka för större karta.)

Indelning av kommunen för de olika dialogmötena.(Klicka för större karta.)

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00