Se kommunfullmäktige från 11 april

Nu kan du se gårdagens webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde. Igår antogs en ny trafik- och parkeringsstrategi för Uddevalla kommun. Kommunfullmäktige godkände även en fortsättning på projektering för om- och tillbyggnad på Ramnerödsskolan.

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder

Se kommunfullmäktige från den 11 april »

En del av de ärenden som togs upp:

Här är en del ärenden som kommer att tas upp:

 • Motion om att bygga näridrottsplats i Ljungskile och Herrestad
 • Motion om att bygga bort segregationen
 • Motion om en långsiktig lösning för BMK Uddevalla när det gäller tävlingsarrangemang
 • Motion om att ta fram en ny och modern bostadsstrategi för att minska segregationen
 • Revisionsberättelse för Uddevalla kommun 2017
 • Årsredovisning Uddevalla kommun 2017
 • Riktlinjer för ekonomistyrning i Uddevalla kommun
 • Trafik- och parkeringsstrategi för Uddevalla kommun
 • Riktlinjer för pensionsåtaganden
 • Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten, Forshälla-Strand Södra
 • Granskning av kommunens arbete med näringslivsfrågor, revisionsrapport
 • Medborgarförslag om nytt resecentrum
 • Igångsättningsbeslut investeringsobjekt Ramnerödsskolan

 

Se kallelsen »

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webbsändning. Nästa kommunfullmäktige är den 16 maj på Bohusläns museum.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00