Trafik- och parkeringsstrategi för Uddevalla kommun

Nu är kommunens trafik- och parkeringsstrategi med fokus på Uddevalla tätort klar. Strategidokumentet visar hur staden ska planeras och utvecklas gällande trafik, transporter och parkeringar.

Bild trafik- och parkeringsstrategi

Uddevalla centrum. Foto Peter Ljunggren.

Många olika kompetensområden inom kommunen har varit delaktiga i arbetet med att ta fram strategin där inriktningen har varit att:

 • Alla i Uddevalla ska ha nära till stadens möjligheter och naturens lugn.
 • Transportsystemet ska erbjuda en tillgänglighet som gör det möjligt att nå det som kommunen och övriga regionen har att erbjuda.
 • Hållbara val är självklara för invånare, besökare och näringsliv.
 • Transportsystemet stärker möjligheterna till en god livskvalité och en attraktiv stad.

I Trafik- och parkeringsstrategin kan du bland annat läsa om bristanalys och utmaningar i Uddevalla, trafikstrategiska mål, genomförande och uppföljningar samt strategiska inriktningar gällande:

 • Samhällsplanering för hållbara transporter
 • Människan i stadsrummet
 • Mobility management
 • Trafik och Uddevalla centrum
 • Gångtrafik
 • Cykeltrafik
 • Kollektivtrafik
 • Biltrafik
 • Parkering för bil och cykel
 • Mindre orter och landsbygd
 • Uddevalla och regionala förbindelser

Kommunfullmäktige tog beslut om Trafik- och parkeringsstrategi Uddevalla kommun 11 april 2018.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00