Unik utbildning ska ge mångfald inom räddningstjänsten

Uddevalla vuxenutbildning startar i höst en ny utbildning i samarbete med Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. Målet är att locka fler kvinnor och utrikesfödda att bli deltidsbrandmän, som det råder stor brist på.

Abd Alah från Syrien och Elena från Spanien ska söka den nya brandmansutbildningen.

Abd Alah från Syrien och Elena från Spanien ska söka den nya brandmansutbildningen. De vill hjälpa till att rädda människor, och läser redan yrkesspår brandman på SFI.

Utbildningen är den första i sitt slag i landet och heter ”Förberedelse inför yrket deltidsbrandman”. Den genomförs på heltid och innehåller arbetsförlagd praktik (APL) hos räddningstjänsten och möjlighet att läsa yrkessvenska. Efter avslutad utbildning kan eleverna välja att läsa vidare till deltidsbrandman i räddningstjänstens regi.

Vuxenutbildningen har redan startat ett särskilt språkspår på SFI, yrkesspår brandman. Det innebär att utrikesfödda elever tidigt i sin inlärning av svenska får lära sig ord och begrepp inom räddningstjänstens område, för att väcka intresse att bli brandman. Ett antal utbildningstillfällen på brandstationen ingår. Just nu läser 17 elever detta yrkesspår.

- Vi behöver deltidsbrandmän och samtidigt måste räddningstjänsten spegla samhället bättre, vi måste öppna för jämställdhet och integrering. Får eleverna tidigt ett intresse för räddningstjänsten, så ökar motivationen att lära sig svenska så snabbt som möjligt för att kunna bli brandman, säger Bernt Eriksson, räddningschef.

Med utbildningen sprids också kunskap om hur räddningstjänsten arbetar. Det i sin tur leder till ytterligare samhällskunskap och förståelse. De elever som genomgår utbildningen blir ambassadörer för blåljusverksamheterna.

- Utbildningssatsningen är fantastiskt bra. Det kommer att ge nyanlända jobb och det skapar en stolthet hos eleverna. Med fler kvinnor och män med olika ursprung moderniseras räddningstjänsten, säger Cecilia Sandberg, ordförande barn och utbildningsnämnden.

Idén till den nya utbildningen kom av att en ung man från Syrien undrade hur man kunde studera för att bli polis eller brandman. Magnus Jacobsson tog initiativet och förde frågan vidare till räddningstjänsten och vuxenutbildningen, för att se om man kunde utforma en passande utbildning. Det blev startskottet för den nya utbildningen där eleverna tidigt får kontakt med arbetslivet.

- Räddningstjänsten behöver större mångfald. Det är inget stort problem med incidenter mot räddningstjänsten här, men varje gång är en gång för mycket. Då kan det göra skillnad om de brandmän som är med vid utryckning pratar samma språk som de som bor i området, säger Magnus Jacobsson, andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden och ledamot i räddningsförbundets styrelse.

Vill du bli deltidsbrandman?

Sista ansökningsdag till ”Förberedelse inför yrket deltidsbrandman” är 15 maj. Mer information om utbildningen

Många är glada över den nya utbildningssatsningen.

Många är glada över den nya utbildningssatsningen - både politiker, personal från räddningstjänsten, vuxenutbildningen och eleverna själva.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00