Behöver ditt barn vara på fritids i sommar?

Under vecka 28-31 håller inte alla fritidshem öppet. Om ditt barn behöver
omsorg under dessa veckor innebär det som regel att ditt barn får vara på ett
annat fritidshem än det barnet brukar vara på.

Barn som spelar kula

Det är fritidshemmen på Sommarhemsskolan och Sandersdalsskolan som kommer
att ha jouröppet under veckorna 28-31 i sommar. Just nu pågår planering för
fritidshemmens verksamhet. För att underlätta denna planering är det bra om du
som vårdnadshavare lämnar in ditt barns sommarschema så snart som möjligt.

Du lämnar ditt barns schematider för vecka 28-31 via en e-tjänst. E-tjänsten
och mer information om sommarfritids hittar du på: www.uddevalla.se/sommarfritids

Senast den 11 maj behöver vi din anmälan.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00