Fortsatt arkeologisk undersökning vid Hasselbackshuset

Måndag 16 april startar en arkeologisk undersökning vid Hasselbackshuset i centrala Uddevalla. Undersökningen är en fortsättning av den som gjordes i höstas och beräknas vara klar omkring 20 maj.

Arkeolog

Förundersökning i slutet av mars framför Rådhuset.

Bohusläns museums arkeologer kommer att göra undersökningsschakt väster om Hasselbackshuset, där trappan från Kungstorget ned till Hasselbacksparken ska byggas.

Arkeologen Eirik Johansson berättar att när de grävde i området i höstas så visade det sig att dagens asfalt med sättsand låg direkt på spår från branden år 1806. Sedan kunde de följa historian genom en stenlagd väg från 1700 talet med rika fynd av kritpipor och keramik, vidare genom tomtindelningar och en underliggande väg från 1600 – talet. De huvudsakliga föremålen de hittade i lagren från 1600 – talet var stengods och annan importerad keramik. De hittade också tidiga tecken på terrasseringar ned mot Bäveån. Det mest intressanta med höstens schakt var en byggnad de hittade, nästan två meter under markytan, där det fanns delar av ett golv och ett flertal stolpar.

- Efter analys av årsringarna i träet kan vi bekräfta att trädet som använts är fällt på 1520 – talet. Vilket är tydliga tecken på den äldsta byggnation vi har i Uddevalla än så länge, säger Eirik Johansson.

- De fortsatta grävningarna som startar nu hoppas ge svar på vad denna byggnad använts till och en bild av de kringliggande tidigaste faserna av Uddevallas framväxt, med handel, tillverkning och vardagsliv, fortsätter Eirik Johansson.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00