Lyckat frukostseminarium om Evenemang som attraktionskraft

Ett sextiotal företagare inom besöksnäring, handel och service, evenemangsarrangörer, tjänstemän och fastighetsägare medverkade på en inspirerande föreläsning med Magnus Thomson.

Dagens tema var ”Tillsammans gör vi staden levande! – så tjänar alla på evenemang i Uddevalla”.

Magnus Thomson – destinationsutvecklare i Varbergs kommun och årets centrumutvecklare 2014 – berättade om kreativa exempel på evenemang som en destination kan genomföra, även med liten budget. Det enda som sätter gränserna är fantasin! Han tryckte också på vikten av samarbete och engagemang från alla olika aktörer – företagare, kommun och eldsjälar.

I Urban Platsinnovation har en verktygslåda för kommunikation tagits fram för att underlätta för aktörer i Uddevalla vid evenemang (ett samarbete mellan Uddevalla kommun, Uddevalla Turism, Destination Uddevalla och Uddevalla Centrumutveckling). Under frukostseminariet presenterades verktygslådan av Uddevalla Turism och Destination Uddevalla som tillsammans kommer att sköta sidan på Uddevalla.com.

Innehållet på sidan består bland annat av:

  • Kommunikationsguide
  • Värdskapsutbildning
  • Mediebank med bilder och logotyper
  • Information om stadens större evenemang
  • Guide till digital närvaro och checklista
  • Evenemangshandboken
  • Kommunens grafiska profil

Under hösten kommer två av sommarens arrangemang att utvärderas för att se hur arbetet med verktygslådan har fungerat.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00