Dags att tänka på skolskjuts inför nästa läsår

För elev i grundskola som är berättigad skolskjuts enligt skolskjutsreglerna beviljas eleven automatiskt busskort, förutom vissa undantag.

Skolbuss

Ansökan måste göras vid:

  • Delad vårdnad, eleven har ett växelvis boende och söker skolskjuts från adress 2.
  • Elev som är inskriven på fritidshem på deltid
  • Vid start i förskoleklass
  • Elev som går på annan skola än den kommunen skulle ha placerat eleven i (gäller endast årskurs F-6)
  • Vid särskilda skäl.

Ansökan kan göras digitalt, förutom vid växelvis boende då ska ansökan ske på blankett.

För mer information samt blankett och kontaktuppgifter till skolskjutshandläggare »

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00