Ombyggnaden av Kungstorget är i gång

Kungstorget är en del av den stora upprustningen för att lyfta Uddevalla centrum. Arbetet kring torget startar 4 april framför Rådhuset och på Torggatan längs Lejas café. Detta arbete beräknas vara klart i början av juni.

Vimplar och skiss över Kungstorget

Det kommer inte att göras några större ingrepp på själva torgytan. Planen är istället att återskapa det gamla kvadratiska torget genom att göra det lite större mot Hasselbackshuset samt att rusta upp och förbättra tillgängligheten på de omkringliggande gatorna.

Ombyggnationen innebär att:

  • Riva gammal gatumiljö
  • Schakta för fjärrvärme, dagvatten och andra ledningar.
  • Överbyggnad och underlagsarbete som leder bort vatten och tål tunga transporter.
  • Bredare och tydligare trottoarer.
  • Beläggning av granithällar, smågatsten och ledstråk av granit.
  • Möblering, belysning och nya gröna inslag.
  • Belysning av Kungastatyn, Rådhusets fasad och Hasselbackshuset.

- Vi vill behålla den traditionella torgkänslan genom att bevara de äldre belysningsarmaturerna i gjutjärn och återskapa ränndalar för dagvatten, säger Stefan Björling som är centrumsamordnare.

I början av juni startar arbetet på Trädgårdsgatan längs Plusgymnasiet och Norra Hamngatan framför Hasselbacken. Efter sommaren påbörjas den stora ombyggnationen vid Hasselbackshuset med trappa, park och uppehållsytor för till exempel uteserveringar. Hela projekt Kungstorget beräknas vara klart omkring december 2018.

Under ombyggnationen av Kungstorget flyttar alla evenemang, studentparad, matmarknad med mera till Norra Hamngatan. Men halva torget, mot Rådhuset, kommer att hålla öppet för bland annat glasskiosk, uteservering och valstugor.

Läs tidigare nyhet om Kungsgatan

För frågor och synpunkter kontakta gärna:
Kontaktcenter
Rådhuset vid Kungstorget
Telefon 0522-69 60 00

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00