Hjälp till att rapportera grodor på väg

Trafikverket behöver hjälp med att rapportera in vägar där groddjur passerar. Nu kan du göra en insats för att rädda grodor, paddor och salamandrar.

Rädda grodorna

Trafikverket vill kartlägga var det finns konfliktpunkter, det vill säga vägar där groddjur blir överkörda av trafik. Målet är att identifiera dessa vägsträckor och undersöka möjliga åtgärder i form av exempelvis grodpassager. Trafikverket har anlitat naturkonsultföretaget Ecocom AB för insamling av dessa uppgifter.

- Vi vill uppmana människor att lämna tips om platser där groddjur blir överkörda. Alla groddjur är fridlysta och skyddsvärda, och vi behöver hjälpas åt att bevara dessa hotade arter. Vi är också intresserade av var det förekommer mycket grodor då vi kan ha med det i planeringsunderlag vid framtida exploateringar, säger Sofia Ström, kommunekolog.

Under våren lämnar groddjuren sina övervintringsplatser för att bege sig till sina lekvatten, där de parar sig och lägger ägg. På sin väg dit kan de behöva korsa trafikerade vägar. Vid sådana platser kan många groddjur ansamlas och dödas på vägarna.

Rapportera dina grodfynd på Ecocoms hemsida

Var ser jag enklast grodor? Här är några tips från groddjursexperten Clas Andrén i Ljungskile, som är professor i bevarandebiologi:

Ofta övervintrar groddjuren i skogsmiljö och under sin vandring mot lekdammen måste de ibland korsa vägar.
Grodorna har en tendens att stanna kvar på den varma vägbanan, ofta ser man många hanar som sitter och spanar efter en hona på väg mot vattnet.
Groddjur vandrar främst på kvällen när mörkret faller.
Vid regn kan grodorna vandra i stort antal även dagtid.
Är du osäker på vilken art du hittat, se Artdatabankens app och hemsida eller kontakta grodexpert för artbestämning.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00