Så väcks barnens intresse för programmering

Två knapptryck på pilen framåt, ett knapptryck för att svänga åt höger och tre knapptryck framåt igen. Att få en robot att gå dit man vill är inga problem för barnen på Ängabo förskola. Där har personalen under några veckors tid satsat intensivt på att integrera programmering i verksamheten.

På Ängabo förskola får barnen jobba med robotar.

På Ängabo förskola får barnen jobba med robotar för att lära sig programmering.

Barnen räknar och funderar noga innan de trycker på ”go” och ser den lilla roboten tuffa iväg över rutmönstret. Programmering har snabbt blivit ett stort intresse och på bara några veckor vet barnen hur de ska styra en robot, vad en algoritm är och att programmering faktiskt används överallt på förskolan och hemma.

- Ett av målen är att få barnen att upptäcka hur mycket programmering som finns i vår vardag, säger Anita Johansson, förskollärare på Ängabo förskola.

Anita har, tillsammans med kollegan Eva-Lis Nilsson och övriga pedagoger på Ängabo förskola, inrett ett eget rum för programmering på förskolan. Här kan barnen besöka olika stationer för att programmera små robotar som kallas bee-bots och blue-bots. Vid en station kan man programmera bee-boten att rita olika mönster. Vid en annan använder man lärplattan för att styra roboten med en serie kommandon till ett visst mål.

- Egentligen behövs inga robotar, det går att arbeta med programmering på många olika sätt. Med hjälp av ett rutmönster på golvet låter vi barnen programmera varandra med instruktioner i form av pilar på lappar, det tycker barnen är minst lika roligt, säger Eva-Lis Nilsson.

Det tillhör förskolans uppdrag att utveckla barnens digitala kompetens och förbereda dem för fortsatta studier. Skolverket lämnade i december i fjol in ett förslag till regeringen om en nationell IT-strategi för förskolan, bland annat för att öka likvärdigheten i utbildningen och ge alla barn samma förutsättningar.

- Vi vet ju inte vilka yrken som kan finnas när de här barnen kommer ut i arbetslivet, därför är det viktigt att vi försöker vara i framkant, säger Eva-Lis.

Många ämnen kommer med på köpet i programmeringsarbetet. Framförallt matematik, men även språk, begrepp och skapande. Dessutom tränas samarbete och att lyssna på instruktioner och på varandra. Och att det finns olika kluriga sätt att få roboten att ta sig från en plats till en annan blir barnen snabbt duktiga på.

- Många gånger har barnen egna kreativa lösningar som vi vuxna inte ser, så varje dag får även vi lära oss nya saker, säger Anita Johansson.

Anita och Eva-Lis har tidigare hållit studiecirklar för kollegorna i kommunala förskolan, ”matematik för de yngsta barnen”. Nu kommer de även att erbjuda sina kollegor att se programmeringsarbetet på förskolan i form av studiebesök med workshop.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00