Båtar vid badplats behöver tas bort

Nu börjar arbetet med att rusta upp kommunens badplatser inför badsäsongen. Det omfattar besiktning av bryggor, hopptorn, livbojar och lekplatser, isättning av badstegar och städning där behov finns. Kommunen kommer också att sätta upp lappar på de båtar som ligger upplagda vid badplatsen Kungsparken i Ljungskile.

Kungsparkens badplats ska hållas fri från båtar på land och vid brygga.

Kungsparkens badplats ska hållas fri från båtar upplagda på strand och vid brygga.

- Båtarna ligger olovligt på kommunens mark, det är därför vi nu informerar båtägarna om att de behöver ta bort dem. Man får inte heller förtöja sin båt vid kommunens badbryggor, där ska det vara fritt från båtar, säger Malin Bengtsson, enhetschef på kultur och fritidsförvaltningen.

Om båtarna inte har tagits bort från Kungsparken innan den 1 juni, så kommer kommunen att frakta bort båtarna och ta dem i förvar. Ägarna får sedan hämta ut dem och betala kommunens fraktkostnader.

- Är man i behov av båtplats kan man kontakta kommunens hamnkapten Jerry Fors, det finns lediga båtplatser i Ljungskile, säger Malin Bengtsson.

För frågor och synpunkter, kontakta gärna:

Kontaktcenter
Rådhuset vid Kungstorget
Telefon 0522-69 60 00

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00