Europaparlamentariker besökte Uddevalla gymnasieskola

På onsdagen besökte Europaparlamentarikerna Anna Maria Corazza Bildt och Anna Hedh Uddevalla gymnasieskola, som är certifierad till ambassadörsskola för Europaparlamentet.

Europaparlamentariker och elever

Europaparlamentariker Anna Maria Corazza Bildt, här tillsammans med barn och utbildningsnämndens ordförande Cecilia Sandberg, juniorambassadörer och läraren och skolambassadören Marie-Louise Klevestedt.

Gymnasieskolan firade Europadagen med temat kärlek och sexualitet, och de båda politikerna är bland annat engagerade i frågor som rör barn och kvinnors rättigheter, jämställdhet, trafficking och prostitution. Runt 500 elever fick möjlighet att lyssna på och ställa frågor till politikerna.

- Eleverna har ett väldigt stort intresse och vi har fått bra respons. I Sverige är vi dåliga på att informera om EU. Därför är det en av våra viktiga uppgifter att vara ute och informera om vårt arbete. Vi har väldigt mycket makt och möjlighet att göra ändringsförslag inför varje ny lagstiftning, säger Anna Hedh, (S), europaparlamentariker.

Hon tycker det är viktigt att lyssna på barn och ungdomar och visa att det finns en framtidstro.

Anna Maria Corazza Bildt (M), poängterar att det behövs ett starkt Europa för fred och frihet och det är ett budskap hon vill förmedla till ungdomarna.

- Jag är ordförande i och har grundat barn- och ungdomsgruppen i Europaparlamentet. Vi ska prata med ungdomarna, inte om ungdomarna - vi måste involvera de som berörs, säger hon.

Under temadagen på Uddevalla gymnasieskola Agneberg hölls även skolval, workshops och andra aktiviteter kopplat till EU.

 

Anna Hedh

Europaparlamentariker Anna Hedh.

Cecilia Sandberg, Anna Maria Corazza Bildt och Marie-Louise Klevestedt.

Cecilia Sandberg, Anna Maria Corazza Bildt och Marie-Louise Klevestedt.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00