Förtydligande gällande Fritidskort/Sommarlovskort

Förra året beslutade kommunstyrelsen att ungdomar i årskurs 8 och 9 samt gymnasiet år 1 och 2 kunde ansöka om Fritidskort Lov. Regeringen beslutade i slutet av april i år att det även ska gälla elever i årskurs 6 och 7. Här förklarar vi vad som gäller med de olika fritidskorten.

Fria sommarresor för ungdomar i årskurs 6 - år 2 i gymnasiet

Fria sommarresor för ungdomar i årskurs 6 - år 2 i gymnasiet

Fritidskort Lov i årskurs 8 och 9 samt gymnasiet år 1 och 2

Kommunstyrelsen beslutade den 31 maj 2017 att tillhandahålla Fritidskort Lov för ungdomar folkbokförda i Uddevalla i årskurs 8 och 9 samt 1 och 2 på gymnasiet under pågående läsår.

Ansökningstiden är stängd för sommaren 2018
För de elever som inte tidigare ansökt var e-tjänsten öppen till den 10 maj. Ansökningstiden är nu stängd då sista datum till Västtrafik passerat för att beställa dessa kort. Dessa kort kommer att finnas för avhämtning på Kontaktcenter. De som har ansökt får meddelande via sms.

Handläggningen av kort för årskurs 8 och 9 samt 1 och 2 följer kommunstyrelsens tidigare beslut.

Mer information om Fritidskort Lov »

Fritidskort Lov i årskurs 6 och 7

Regeringen beslutade den 26 april 2018, sedan Västra Götalandsregionen anslutit sig till att det även ska gälla för elever i årskurs 6 och 7. Dessa kort handläggs av respektive skola där korten kommer att delas ut till de elever som bor i Uddevalla kommun.

På grund av det sena beslutet från Regeringen och Västra Götalandsregionen inför årets sommarlov så har det inte gått att göra samma rutin för alla årskurser i år.

Regler till nästa läsår

Inför nästa läsår kommer rutinerna ses över så att hanteringen blir lika för alla årskurser som är berättigade till Fritidskort Lov/Sommarlovskort från årskurs 6 - gymnasiet årskurs 2.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00