Ökad vårdsamverkan för patientens bästa

Nu ska patienter som bor i Uddevalla kommun lättare få trygg och säker vård så nära hemmet som möjligt. Den 14 maj startade samverkande sjukvård mellan Uddevalla kommuns hälso- och sjukvård och den sjukvård som erbjuds av Västra götalandsregionen.

Samverkande sjukvård

Med den ökade samverkan mellan olika vårdgivare kommer patienten få mer nära vård i hemmet.

Det innebär att de olika vårdgivarna – kommunens hemsjukvård, SOS alarm, 1177 vårdguiden på telefon, ambulansen, vårdcentraler och jourcentral, medicinsk äldrevårdsavdelning på Uddevalla sjukhus (MÄVA) och mobila vårdteamet i Uddevalla kommer att samarbeta mycket tätare. Bakgrunden till samverkan är att patienterna ska få vård på rätt nivå, utan att behöva åka till akutmottagning.

Exempelvis kan en patient som besökt en vårdcentral under dagen få ett uppföljande besök i hemmet av sjuksköterskorna i kommunens hemsjukvård under kvälls- eller nattetid. Det kan också innebära att ambulanssjukvårdens sjuksköterskor kommer hem och gör en bedömning av en patient efter ett telefonsamtal till 1177. Den stora skillnaden är att hjälp kommer att vara tillgänglig från fler håll och på fler timmar av dygnet.

- För våra sjuksköterskor i hemsjukvården innebär detta annorlunda uppdrag och att vi får nya samarbetspartners att fråga om hjälp. Den nya samverkan tror jag blir jättebra för alla vårdtagare, det blir tryggare och lugnare med mer vård i hemmet, säger Anna Hollertz, enhetschef sektion hälso- och sjukvård i Uddevalla kommun.

Andelen äldre kommer att bli allt fler och med det följer att sjukvårdsbehovet kommer att öka. Att få vård i en bekant hemmiljö blir tryggare särskilt för äldre och sköra, som kan påverkas negativt av att komma till en sjukhusmiljö, där det även finns risk för infektioner.

Mer information om samverkande sjukvård

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00