Ta en picknick i din närliggande skog

Nu har flera av de tätortsnära skogarna röjts och glesats ut för att få en mer parkliknande karaktär. Passa på att ta en picknick i de ljusa skogarna bland vitsippor, liljekonvaljer och annan grönska.

Sofia Ström och David ALfredsson

Njut av de tätortsnära och röjda skogarna, tipsar Sofia Ström och David Alfredsson.

Nyligen röjdes skogen vid Unda camping och på Mollön. Tidigare har även sly tagits bort i skogarna vid Bodele på Gustafsberg, Sanders dalar, Helenedals motionsspår och skogen vid Kurveröd ovanför Stadshuset. Stora träd får ta mer plats och stigar blir mer öppna och tillgängliga.

- De stora träden behöver ha ljus runt sina stammar för att kunna överleva och växa på ett bra sätt. Dessa träd är också bra för den biologiska mångfalden, stammarna hyser väldigt många olika arter av insekter, mossor och lavar, säger Sofia Ström, kommunekolog.

Ute vid Mollön och Unda har även nya bänkar och grillplatser börjat sättas upp. Satsningarna har gjorts i skogsområden där det finns stigar som går i rundslingor, för att underlätta för människor att komma ut i naturen.

- Det här är efterfrågat från allmänheten och vi kommer att fortsätta att underhålla de här skogsområdena. Att det är röjt skapar en ökad känsla av trygghet hos många, säger David Alfredsson, skogsförvaltare.

Röjningsarbetet genomförs i ett samarbete mellan servicecenter Fridhem och gatu- och parkavdelningen.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00