Hovhult ska omvandlas till trygghetsboende

Uddevalla kommun vill öka antalet möjliga boendeformer för äldre i kommunen. Socialnämnden beslutade igår onsdag att Hovhults vård- och omsorgsboende omvandlas till ett trygghetsboende med aktivitetcenter enligt samma modell som Ryttaren café och aktivitetcenter.

Hovhult

Hovhult vård- och omsorgsboende ska bli trygghetsboende med aktivitetcenter.

Beslutet går i linje med socialtjänstens Boendeplan och aktivitetcentra för äldre 2018-2021, som redovisades för kommunfullmäktige i mars i år.

- Vi behöver ett varierat utbud av boenden för att kunna erbjuda en bra och trygg miljö för de äldre. Det finns ett stort behov av fler trygghetsboenden där man kan bo om man är 70 år eller äldre, träffa andra och ha tillgång till olika aktiviteter och gemenskap. Alla äldre är inte i behov av omsorg dygnet runt som på våra vård- och omsorgsboenden, säger Stefan Skoglund, ordförande i socialnämnden.

När Hovhult omvandlas till trygghetsboende finns det lokaler som blir lediga och som skulle kunna användas av hemtjänstgruppen på Dalaberg. I ett trygghetsboende bor man självständigt i egen lägenhet och kan få stöd av hemtjänst om man har ansökt om hjälp och fått ett biståndsbeslut. Ett aktivitetcenter planeras öppna i befintlig matsal på Hovhult, där det ska finnas tillgång till gemensamma aktiviteter och en trygghetsvärd.

Omvandlingen av Hovhult från vård- och omsorgsboende till trygghetsboende beräknas ske successivt och vara klar till 1 maj 2019. Hovhults vård- och omsorgsboende har i dagsläget 58 lägenheter.

De som idag bor på Hovhults vård- och omsorgsboende kommer att få lämna önskemål om var de vill bo när omvandlingen sker till trygghetsboende. Alla kommer att bjudas in till informationsmöte inom kort och erbjudas enskilda samtal om sin egen situation.

- Vi öppnar ett helt nytt vård- och omsorgsboende med 30 platser i kvarteret Sundberg sommaren 2019 och vi har flera andra vård- och omsorgsboenden i kommunen och god planering för våra äldre. Vi ska försöka tillmötesgå våra äldre efter önskemål så långt det är möjligt, säger Malin Krantz.

När Hovhult omvandlas till trygghetsboende, så kommer personalen att erbjudas annat arbete inom socialtjänsten utefter önskemål så långt det är möjligt.

Mer information om trygghetsboende

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00