Nu öppnar ansökan till förskoleplatser i Forshälla/Sundstrand

Den 23 maj öppnar kommunen ansökan till förskolan Stranden som ska byggas i Sundstrand. Verksamheten kommer inledningsvis att bedrivas på Forshälla förskola från augusti, fram till dess att Stranden öppnar.

barn

Kommunen projekterar just nu för en ny förskola i Sundstrand med 6 avdelningar, som kommer att vara färdigbyggd vid årsskiftet 2019/20. Fram till dess att den nya förskolan är klar, kommer en befintlig förskolebyggnad att flyttas från Strumpans förskola i Ljungskile till Sundstrand som ett första steg. Denna förskolebyggnad kommer att kallas för Stranden. Byggnaden har fått bygglov men än finns inget datum för när den kan öppna i Sundstrand.

I augusti startar Forshälla förskola en ny barngrupp som kommer tillhöra Stranden. Den nya barngruppen kommer att ha plats för cirka 20 barn. När Stranden öppnar flyttar gruppen med tillhörande personal över dit. Barnen i gruppen kommer alltså att behålla den personal som arbetar med gruppen. Ungefär ytterligare 20 barn kommer att erbjudas plats när Stranden öppnar.

Möjligheten att söka plats till Stranden (enligt de förutsättningar som beskrivs ovan) öppnas den 23 maj.

Mer information om turordning och placeringsregler

Du som redan står i kö behöver lägga till Stranden som alternativ i din ansökan om du vill ha plats där.

Du söker plats och ändrar din ansökan i barn och utbildnings e-tjänst via www.uddevalla.se/bet

För mer information, kontakta

Malin Hedlund Ternander, förskolechef
malin.hedlundternander@uddevalla.se
0522-69 51 87

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00