Lokalvård- och måltidsservice hjälper fler till arbete

Inom samhällsbyggnad har både lokalvård och måltid, under en tid, tagit emot personer för arbetsträning. Mottagandet har fungerat jättebra och nu utbildas 15 medarbetare till handledare med mål att kunna ta emot 15-30 deltagare totalt inom service per år.

Handledare

Handledare från lokalvård- och måltidsservice samt konsulenter från arbetsmarknadsavdelningen.

Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) håller i utbildningen som syftar till att stötta, vidareutveckla och stärka handledarna i sin roll på arbetsplatsen.

Deltagarna som arbetstränar har olika bakgrund, ålder och utbildning. Några kan ha svårt med svenskan eller på annat sätt stå långt ifrån arbetsmarknaden. För dessa människor är det jätteviktigt att vi som arbetsgivare hjälper dem till arbete genom att de får prova ett yrke, integreras, öka sin kompetens och få referenser.

- Våra deltagare behöver tydliga, ärliga och lyhörda handledare som vägleder och förbereder dem inför arbetslivet, säger Annie Sörensen Ringi som är som är konsulent på AMA.

- Vi har haft inne jätteduktiga personer vilket har lett till att vi anställt flera av dem, både som timvikarier och tillsvidareanställningar, säger Monica Vesterdahl som är enhetschef för lokalvårdsservice södra.

Per Lundqvist och Linda Hindebo som också är enhetschefer inom service tycker dessutom att handledarutbildningen stärker samarbetet mellan lokalvård och måltid eftersom det ger dem möjlighet att jobba tillsammans och dela erfarenheter.

AMA jobbar hela tiden för att få ut fler personer på arbetsträning inom kommunens verksamheter. Serviceavdelningen tycker att det är oerhört värdefullt att ta emot deltagarna eftersom måltidsbiträde, kock och lokalvårdare är stora bristyrken. Genom mottagandet så har de möjlighet att lära upp vikarier och få ”extra händer” i verksamheten. För de som står långt ifrån arbetsmarknaden är det en chans att visa upp sig, lära nytt och få social samhörighet.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00