Ny gång- och cykelväg längs Bastiongatan

Nu bygger kommunen och Bostadsstiftelsen Uddevallahem en ny gång- och cykelväg på norra sidan av Bastiongatan mellan Bävebäcksgatan och Västerlånggatan.

Bastionsgatan

- I samband med arbetet sätter vi upp ny belysning och asfalterar om hela Bastiongatan längs sträckan där vi bygger gång- och cykelvägen, säger Salwan Zaynal som är projektledare.

Övergångsstället vid Bävebäcksgatan blir mer trafiksäker genom att vi bygger en refug, gör en avsmalning och ett gupp. Vi bygger också en refug i korsningen, för de som gör en vänstersväng, in mot bensinstationen på Kampenhofområdet. Befintlig refug vid bensinstationen förbättras och tillgänglighetsanpassas.

Trädallén på norra och södra sidan bevaras men trafikljusportalen ersätts med vanliga trafikljusskyltar.

Gång- och cykelvägen samt belysning kommer att vara klart i slutet av juni. Resterande arbete beräknas vara klart i december.

För frågor och synpunkter kontakta gärna:
Kontaktcenter
Rådhuset vid Kungstorget
Telefon 0522-69 60 00

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00