Första året med ett kontaktcenter – hur har det gått?

Nu har det gått ett år sedan kommunens kontaktcenter öppnade i Rådhuset vid Kungstorget. Kontaktcenter underlättar för våra invånare, företag, besökare och andra att snabbt få svar på sina frågor. Under ett år har nära 50 000 ärenden passerat kontaktcenter och de har själva avslutat cirka 38 000 av dessa.

Kontaktcenter

Kommunvägledarna på kontaktcenter ger svar på frågor via telefonsamtal, e-post och Facebook samt tar emot besök i Rådhuset. På varje förvaltning finns också ett antal utsedda specialisthandläggare som vid behov hjälper och ger stöd till kommunvägledarna eller tar över de ärenden som kräver mer expertkunskap och handläggning.

- Frågor eller ärenden som kommer till kontaktcenter är prioriterade och ska kunna besvaras snabbt, helst direkt, säger Lars Hultberg som är chef för kontaktcenter.

Fakta kring de 49 295 ärenden som inkom till kontaktcenter det första året, under perioden 1 juni 2017 till 31 maj 2018:

  • 38 094 ärenden är klara och avslutade av kontaktcenter
  • 10 747 ärenden är klara och avslutade av specialisthandläggare
  • 454 ärenden är öppna/pågående

Det vanligaste sättet att kontakta kontaktcenter är via telefoni följt av e-post, besök och e-tjänster. Några frågor och synpunkter kommer också in via Facebook.

- Vi är väldigt stolta över att vi på kontaktcenter direkt har kunnat avsluta 78 procent av de frågorna som kom in till oss, berättar Lars Hultberg.

Läs mer om kontaktcenter

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00