Projektering av tillfälligt bad på Landbadet

Under tiden som det nya badhuset kommer att byggas i Uddevalla blir Landbadet tillfälligt bad. Kommunfullmäktige beslutade igår onsdag att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att beställa projektering av tillfälligt bad på Landbadet.

Landbadet

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att beställa projektering av tillfälligt bad på Landbadet.

I förslaget ingår att Landbadet byggs över med en tillfällig byggnad som ska återanvändas när det nya badhuset, Framtidens bad, öppnar i centrum. Enligt bedömningar behöver det tillfälliga badet på Landbadet nyttjas under cirka 2,5 år då Walkesborgsbadet tas ur bruk och rivs för att ge plats för Framtidens bad som kommer att byggas på samma mark. Tidplanen för det tillfälliga badet är att det ska stå klart första halvåret 2020.

Kommunfullmäktige beslutade att anslå 15 miljoner kronor år 2019 och 15 miljoner kronor år 2020 i kommunens investeringsbudget för tillfälligt bad på Landbadet.

Se webbsändning av kommunfullmäktige, del 3, ärende 9

Se även kommunfullmäktiges kallelse 2018-06-13, ärende 9

Läs tidigare nyhet om tillfälligt bad på Landbadet

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00