Se kommunfullmäktige från 13 juni

Nu kan du se gårdagens webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde. Igår beslutades att kultur och fritid får uppdrag att beställa projektering av tillfälligt bad på Landbadet. Omröstningen blev 31 ja röster, 19 nej röster och 11 avstod att rösta. Kommunens budget för 2019 var också en av punkterna där majoritetens budget antogs.

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder

Se kommunfullmäktige från den 13 juni

Del 1 »
Del 2 »
Del 3 »

En del av de ärenden som togs upp:

Här är en del ärenden som kommer att tas upp:

 • Motion om en värdskapsutbildning för anställda i Uddevalla kommun
 • Motion om förslag till arbetssätt gällande integrationsplikt
 • Motion om säkrare gångväg mellan busshållplatsen och sjukhuset
 • Motion om att etablera två rondeller längs med Boxhultsvägen - Fjällvägen
 • Kommunens flerårsplan 2019-2021 med budget 2019
 • Kommunens delårsrapport april 2018
 • Tillgång till bad under byggnationen av framtidens bad, uppdrag från kommunfullmäktige
 • Ansökan från socialnämnden till kommunstyrelsen att få starta byggnation av nybyggnad av gruppbostad Vildvinet i enlighet med förstudie
 • Del av Herrestads-Torp 1:3, marköverlåtelseavtal avseende Torphotell
 • Herrestads-Torp 1:3, antagande av detaljplan för hotell och konferensanläggning
 • Projektbeställning och exploateringskalkyl för att iordningställa Frölands industriområde

Se kallelsen »

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webbsändning. Nästa kommunfullmäktige är den 12 september på Bohusläns museum.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00