Barn får lära om gränser och känslor

Hur vet du om en kompis är ledsen eller glad? Blir du lugn av en kram? De frågorna och många andra har barnen på Hälle förskola fördjupat sig i under vårens temaarbete.

Barnen på Hälle förskola har fått lära sig om gränser och känslor.

Barnen på Hälle förskola har fått lära sig om gränser och känslor.

Att öka medvetenheten kring den egna kroppens värde och lära sig respektera sina egna och andras gränser är ett arbete som mycket väl kan påbörjas redan i förskolan. Det har pedagogerna på Hälle förskola i Ljungskile erfarit under våren som gått.

Frågor om kroppen kan vara svåra att prata om. Som stöd i temaarbetet har pedagogerna därför använt Rädda barnens webbaserade material ”Stopp! Min kropp!” och brottsoffermyndighetens material ”Liten”. Båda materialen tar upp hur man pratar om kroppens privata områden med barn och om vad man får och inte får göra mot eller med andras kroppar. Barnen får verktyg att sätta ord på känslor, lära sig om sina rättigheter och om kroppsgränser.

Pedagogerna har under temaarbetets gång valt ut olika pedagogiska övningar för exempelvis avslappning och kroppsmedvetenhet. De har arbetat med känslokort, sjungit sånger och lekt men även fört samtal kring viktiga frågeställningar. Till exempel har de pratat om vad som är bra och dåliga hemligheter, om man måste man kramas om man inte vill eller vad man kan göra om någon som är vuxen inte är snäll.

En viktig del i temaområdet har varit för pedagogerna att själva förankra ett mer medvetet förhållningssätt i frågorna kring barnens integritet. Pedagogerna försöker numera sätta ord på sådant som görs i omvårdnadssituationer med barnen och ta sig tid till att förklara varför de måste göra sådant som att byta blöja. I den mån det varit möjligt har de låtit barnet få välja vem hen vill ska hjälpa till i mer privata situationer, som på toaletten.

- Barnen, särskilt de små, är ju helt hänvisade åt oss vuxna. Vi i personalen har läst och pratat mycket om hur vi kan ta hänsyn till barnens önskemål och gränser, och hur och när de kan få inflytande i verksamheten. Det kan till exempel handla om att vi tidigare tagit för givet att barnen vill sitta i knät eller bli kramade när de är ledsna. Det är inte självklart, och nu frågar vi innan vi agerar, säger Siri Sogn Hermanrud, förskollärare på Hälle förskola.

Pedagogerna upplever att barnen nu är mer medvetna om att känna efter och signalera sina gränser genom att säga ”stopp”, och att det har gett positiva effekter på samspelet i barngruppen. Många konflikter har barnen själva avvärjt.

Personalen har informerat föräldrarna genom veckobrev under temaarbetets gång, men barnen har även spontant tagit med sig många funderingar hem.

- Vi har haft en bra dialog med föräldrarna, och med deras hjälp har vårt temaarbete fått en ännu större verkan i barngruppen, säger Siri Sogn Hermanrud.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00