Ungdomar städar stränder i sommar

I sommar ska 21 ungdomar med sommarlovspraktik i kommunen få vara ute och städa stränder längs kusten. Årets satsning är möjlig genom ett bidrag på 300 000 kronor från Naturvårdsverket.

Ungdomar ska städa stränder i sommar.

Ungdomar ska städa stränder i sommar.

Ungdomarna kommer att arbeta fyra dagar i veckan på prioriterade stränder i skyddade områden som Hafsstensfjorden och Gullmarsfjorden- exempelvis vid Mollön, Bassholmen, Kärlingesund, Kalvön och längs Kuststigen. Övrig tid kommer de att få jobba med skötsel av grönytor.

De första sju ungdomarna startar sin sommarlovspraktik denna vecka. Varje arbetslag jobbar tre veckor innan det är dags för nästa grupp ungdomar att ta vid. Strandstädningen kommer att pågå i sammanlagt nio veckor, och utförs tillsammans med arbetsledare från servicecenter Fridhem.

- Ungdomarna får en inledande miljöutbildning så att de vet hur de ska göra när de upptäcker olika sorters skräp. Första arbetsinsatsen är att hämta upp det skräp som redan finns markerat på Strandstädarkartan, sedan går vi vidare till naturreservaten, säger Stefan Ankargren, enhetschef servicecenter Fridhem.

Alla stränder ska dokumenteras och allt skräp ska vägas och sorteras. Arbetslagen ska rapportera in hur det ser ut på stränderna via den webbaserade Strandstädarkartan.

Generellt sett består den allra största mängden skräp längs stränderna av plast. Plaster och nät ställer till problem för fåglar men också för övrigt djurliv i havet, när plasten brutits ned till mikroskopiska plastbitar.

- Det är ett stort problem med skräp på stränder och det har uppmärksammats nationellt. Genom ungdomarnas städning vill vi förhindra att plast kommer ut i havet, den här insatsen gör stor nytta, säger Sofia Ström, kommunekolog.

Sammanlagt delar Naturvårdsverket ut 12,5 miljoner kronor till 12 bohuskommuner efter behov. Uddevalla kommun har i år fått 300 000 kronor.

- Tack vare dessa medel kan vi i år utöka vår ordinarie städning kring strandnära områden som exempelvis Strandpromenaden. Vi ska även starta ett samarbetsprojekt kring sophantering på badstränder och ordna en utställning kring strandstädning i höst, säger Sofia Ström.

Strandstädarkartan

Naturvårdsverkets fördelning till kommuner

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00