Bygget av nya Källdalsskolan flyter på

Torsdag 5 juli påbörjas gjutning av bottenplattan för nya Källdalsskolan. Arbetet startar extra tidigt men beräknas vara klart samma dag.

Bygget av nya Källdalsskolan i Uddevalla

Bygget av nya Källdalsskolan i Uddevalla.

Pumpbilen anländer klockan 05.30 och första betongbilen klockan 06.00 på torsdag morgon.

- Det kommer att ske extra leveranser under dagen men det är inget som ska påverka området runt omkring för övrigt, säger Frida Olsson från samhällsbyggnad.

Gjutningen av bottenplattan sker i etapper. Parallellt med kommande gjutningar påbörjas också montering av den stålstomme som betongbjälklagen ska vila på. Arbetet med att montera stålstommen startar i september.

Bygget av nya Källdalsskolan är beräknat att vara klart sommaren 2020.

Läs mer om bygget av nya Källdalsskolan

För frågor och synpunkter kontakta gärna:
Kontaktcenter
Rådhuset vid Kungstorget
Telefon 0522-69 60 00

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00