Uddevalla klättrar i miljörakning

Årets rankning Sveriges Miljöbästa kommun är nu klar. Uddevalla hamnar på plats 48 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring jämfört med plats 59 i förra årets rankning. Bland Västra Götalands 49 kommuner kom Uddevalla kommun på femte plats. När det gäller kategorin ”lågpendlingskommuner nära större städer” blev resultatet en förstaplats.

Strand vid Mollön

Under många år har Aktuell­ Hållbarhet rankat landets kommuner genom att samla­ och summera in data och parametrar som mäter aktivitet och ambition på miljöområdet. Varje år byts parametrar ut och fråge­ställningar skärps med den direkta följden att det blir svårare att få poäng.

Resultatet från rakningen visar att Uddevalla kommun håller en hög och stabil nivå på miljö och hållbarhetsfrågorna. Det beror på den politiska ambitionen och att ekologisk hållbar utveckling är prioriterat område från politikerna.

- En bidragande orsak är också att Uddevalla kommun är sedan många tillbaka en miljöcertifierad kommun, vilket innebär en årlig oberoende granskning på kommunens miljöarbetet och att det sker ständiga förbättringar, säger miljöstrateg, Birgitte Johansson.

Mer information på Aktuell Hållbarhet »

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00