Vattenledning mellan Uddevalla och Orust klar

Den 29 juni invigdes dricksvattenledningen mellan Uddevalla och Orust. Vattenledningen går från Slussens pensionat, via luftningsanordning på Brunnefjälls holme, till fastlandet norr om Åh stiftsgård. 

Anna-Lena Heydar (S), ord­förande för Uddevalla vatten och Lars Larsson (C) ordför­ande för sektor samhällsutveckling på Orust invigde dricksvattenledningen

Anna-Lena Heydar (S), ord­förande för Uddevalla vatten och Lars Larsson (C) ordför­ande för sektor samhällsutveckling på Orust invigde dricksvattenledningen

Ledningen kommer att kunna transportera reservvatten åt båda håll, som en större säkerhet för båda kommunerna under torra somrar eller vid en eventuell nödsituation. Ett hundratal fastigheter på Orustsidan kommer också att få sin grundförsörjning via ledningen.

Det är första gången som vatten levereras på detta sätt mellan de två kommunerna.

De båda kommunerna har delat på kostnaden för ledningen.

Mer information på vastvatten.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00