Uddevalla certifierade och godkända som lokalt Vård- och omsorgscollege

Nu är Uddevalla kommun certifierade och godkända som lokalt Vård- och omsorgscollege tillsammans med Färgelanda och Orust. Inom Vård- och omsorgscollege, VO-College, samarbetar arbetsgivare, utbildningsanordnare och fackförbund för att trygga framtida personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg. 

Kramar händer

Det ökade antalet äldre kommer leda till ökat behov av personal inom vård och omsorg. Samtidigt minskar ungdomskullarna och därmed sökande till gymnasiet. Det innebär att arbetsgivare, fackförbund och utbildare har ett gemensamt intresse av att få fler intresserade av utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege (VO-college) är inte en skola.

Vård och omsorgscollege är ett koncept där alla är vinnare

  • Arbetsgivarna får personal med den kompetens de behöver
  • Studerande får en modern och attraktiv utbildning med kvalité, blir anställningsbara och får en god grund för vidare studier
  • Utbildare får större efterfrågan på sina utbildningar och kan uppnå samordningsvinster genom samarbete med andra utbildare
  • Utbildare får också tillgång till arbetsplatsförlagt lärande av god kvalitet med kompetenta handledare
  • Redan anställda kan utvecklas i sina arbeten genom att utbildnings- och utvecklingsinsatser snabbt kan anpassas efter behov
  • Vård- och omsorgstagaren får en vård och omsorg med hög kvalitet

Den 6 september på eftermiddagen kommer en certifieringsceremoni att hållas på Riverside i Uddevalla.

För mer information kontakta gärna:
Mathilda Isaksson, avdelningschef, telefon 0522-69 70 51

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00