Uddevalla kommun vill hjälpa djuren i torkan

Då bristen på foder för djurägare efter den torra våren och sommaren, erbjuder nu Uddevalla kommun bönder att klippa en del av stadens grönytor och använda gräset som foder. Det handlar i dagsläget om cirka tio hektar.

Kor på bete

Bönderna får inte betalt för att de klipper, däremot får de behålla gräset. Då dessa marker inte klipps i normala fall kan de innehålla skräp, stenar, burkar och plast så klippning sker på egen risk. Balarna ska köras bort snarast efter skörden. Gräset får inte säljas vidare. Det får bara användas som foder eller strö till de egna djuren.

Arbetet ska utföras på ett professionellt sätt, därför måste kontaktcenter kontaktas av bönderna som är intresserade. Hör av dig till oss på kontaktcenter 0522-69 60 00!

Tack, Maria Johansson i samhällsbyggnadsnämnden som tipsade om detta efter att ha sett att Vänersborgs kommun hjälper djuren på detta sätt.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00