Målade cykelpassager

Cykelpassager har målats röda på Västgötavägen från Östergatan till kurödsmotet. Syftet är att höja trafiksäkerheten för cyklister.

Målad cykelpassage

Cykelpassage har rödmålats

Avsikten med målningen är att cyklister och biltrafik ska ha lättare att uppmärksamma passagen. Den avvikande färgen förändrar inte vilka regler som gäller på platsen.

Valet av de rödmålade cykelpassagerna på Västgötavägen är ett politiskt beslut och inga andra sträckor är för närvarande planerade. Detta är ett försök som kommer att utvärderas utifrån trafiksäkerhetsaspekter och driftsfrågor.

Dessa regler gäller för cykelpassage respektive cyckelöverfart:

Vid en cykelpassage har cyklisten väjningsplikt mot biltrafiken på korsande gata. Det används inget särskilt vägmärke för att märka ut denna. Det finns både bevakade och obevakade cykelpassager. De kan vara markerade med vägmarkering för cykelpassage.
En cykelpassage kan ha en vägmarkering, så kallade sockerbitar, men kan också vara helt omarkerad.

Vid en cykelöverfart har biltrafiken väjningsplikt mot cyklisten, på samma sätt som gentemot gående på ett övergångsställe. En cykelöverfart kräver beslut om lokal trafikföreskrift och även hastighetsdämpande åtgärder för korsande biltrafik. En cykelöverfart måste ha vägmarkering i form av sockerbitar, och vara skyltad med vägmärket cykelöverfart.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00