Kalkning på Herrestadsfjället och Bredfjället

Nu är det dags att kalka sjöar, vattendrag och våtmarker på Herrestadsfjället och Bredfjället med hjälp av helikopter. Kalkningen utförs för att minska försurningen, den startar kring 1 augusti och pågår några dagar.

Kalkningen sker med helikopter.

Kalkningen sker med helikopter.

Kalkningen är väderberoende vilket gör det svårt att ange exakt var helikoptern kommer att befinna sig, men den startar på Herrestadsfjället.

- Vi kalkar en gång om året. Det är nödvändigt för att inte fisken ska försvinna. Det finns bland annat mört och abborre i sjöarna på Herrestadsfjället och Bredfjället, säger Sofia Ström, kommunekolog och kalkningsansvarig.

Kalken neutraliserar svavelsyra och kväveoxid som försurar vattnet. Det gör så att fisken kan överleva och rommen kläckas. Målet är att försöka få ett pH-värde kring 6.

Försurningen i vattnet beror på urlakning av svavel- och kvävenedfall som ligger lagrat i marken. Nedfallet har minskat, men försurningen fortsätter eftersom gammalt nedfall fortsätter att lakas ur.

Mer information och spridningsplan

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00