Frivilliga Resursgruppen (FRG) söker nya medlemmar

Vill du hjälpa till vid en större krishändelse, som exempelvis skogsbrand eller liknande? Frivilliga Resursgruppen i Uddevalla (FRG) söker nya medlemmar och startar onsdag den 22 augusti en ny grundutbildning för frivilliga.

Frivilliga Resursgruppen tillsammans med räddningschef och styrkeledare

Frivilliga Resursgruppen hjälpte till vid branden i Bratteröd. Här syns Thomas Nilsson, Galina Granqvist, Ann-Charlotte Göss och Hans Granqvist tillsammans med räddningschef Bernt Eriksson och styrkeledare Kenth Arvidsson från Räddningstjänsten Mitt Bohuslän.

I grundutbildningen ingår bland annat kunskaper om hjärt- och lungräddning (HLR), brandkunskap, stabskunskap och kommunal krisberedskap. Utbildningen omfattar 30 timmar fördelat på sju onsdagar samt en lördag eller söndag under hösten 2018. Utbildningen genomförs av Civilförsvarsförbundet i Uddevalla, FRG Uddevalla, Uddevalla kommun och Räddningstjänsten Mitt Bohuslän.

- Med tanke på de bränder som härjat och den torka som varit i landet de senaste veckorna är intresset för frivilligarbete just nu stort. Om man går vår grundutbildning kan man hjälpa till i organiserad form vid skogsbränder och andra krissituationer, säger Marie Sjöberg, Frivilliga Resursgruppen i Uddevalla.

Kravet för att få gå FRG:s grundutbildning är att du fyllt 18 år och är medlem i en frivillig försvarsorganisation.

Låter det intressant? Skicka då dina kontaktuppgifter (namn, telefonnummer) till frguddevalla@civil2.se. FRG tar sedan kontakt med dig innan kursstart.

Mer information om FRG Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00