Undvik brandskadat område vid Bratteröd

Räddningsinsatsen vid skogsbranden i Bratteröd är från och med onsdag 8 augusti klockan 16.00 avslutad. Bevakningsansvaret är därmed överlämnat till markägarna. Det är av största vikt att ingen person vistas i det brandskadade området.

Undvik det brandskadade skogsområdet vid Bratteröd.

Undvik det brandskadade skogsområdet vid Bratteröd. Foto: Räddningstjänsten Mitt Bohuslän

Många träd har förlorat sin stabilitet vilket innebär att de faller tyst och utan förvarning.

Branden började i samband med en trafikolycka på väg 678 strax före klockan 13.00 på söndagen den 5 augusti nära Bratterödsmotet. Ett av fordonen fattade eld och branden spred sig snabbt in i den intilliggande terrängen. Ett fyrtiotal brandmän upprättade begränsningslinjer för att förhindra ytterligare spridning och helikoptrar bekämpade elden från luften. Personal från Försvarsmakten med cirka 25 personer förstärkte under söndagskvällen.

Boende på ett tiotal fastigheter utrymdes inledningsvis men cirka klockan 22 på söndagen fattades beslut om att de kunde återvända till sina hem.

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän vill tacka alla inblandade för deras medverkande och behjälplighet vid räddningsinsatsen. Speciellt allmänheten som visat ett otroligt stöd, tillsammans är vi starka!

Kontakt på räddningstjänsten för vidare information:

Styrkeledare Uddevalla heltid, telefon 010-161 55 64.

Mer information hittar du på sidorna

Mitt Bohuslän

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00