Nordisk vänortskonferens på Island

En delegation från Uddevalla kommer att delta i en nordisk vänortskonferens i Mosefellsbaer på Island 15-19 augusti. I delegationen ingår elever, kulturarbetare, politiker från vänortskommittén och representanter från Uddevalla kommun.

En delegation från Uddevalla kommer att åka till Island.

En delegation från Uddevalla kommer att åka till Island.

Till vänortskonferensen kommer representanter från Uddevallas övriga nordiska vänorter: Skien i Norge, Thisted i Danmark och Loimaa i Finland. Syftet är att utbyta erfarenheter, ge nya kontakter, kunskap och förståelse mellan olika länder.

Tre olika teman kommer att tas upp under vänortskonferensen - drogförebyggande arbete, folkhälsa samt frivilligarbete vid naturkatastrofer och andra kriser. Förutom föreläsningar och diskussioner ingår även ett ungdomsutbyte mellan elever från de olika vänorterna och ett kulturutbyte mellan kulturarbetare från vänorterna.

Mer information om Uddevallas vänorter

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00