Provtagningar vid Riversideängen

Det har bedrivits många olika verksamheter i anslutning till Riversideängen genom åren. Olika verksamheter som lett till olika typer av påverkan och föroreningar i området.

Provtagning vid Riversideängen

Provtagning vid Riversideängen.

För att så småningom kunna bygga bostäder på marken är det en rad åtgärder som först måste göras. Ta hand om förorenade massor är ett exempel.

Nu startar våra konsulter ett arbete med att undersöka och ta prov på marken i området för att därefter göra en plan för hur den förorenade marken ska tas om hand.

Arbetet kommer att pågå i cirka två veckor.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00