Vad tycker du om din kommun?

Med start idag skickar Statistiska centralbyrån (SCB) ut informationsbrev om medborgarundersökningen som genomförs nu i höst. Sammanlagt får 4200 invånare chans att tycka till om Uddevalla kommun. Genom att delta har du möjlighet att påverka utvecklingen i din kommun.

Flygbild över centrala Uddevalla

I Uddevalla kommun får 4200 invånare svara på medborgarundersökningen.

Medborgarundersökningen kan besvaras via en pappersenkät eller på webben, och i informationsbrevet som skickas ut från SCB finns inloggningskod till den webbaserade enkäten. Undersökningen genomförs av SCB på uppdrag av Uddevalla kommun. Senaste gången en medborgarundersökning genomfördes i Uddevalla kommun var våren 2016.

Din medverkan i undersökningen är viktig
för oss!

Resultaten från undersökningen visar vilka verksamheter och områden som är viktigast för att du som invånare ska trivas.

Medborgarundersökningen består av tre delar:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Sammanlagt genomför 111 kommuner i landet en medborgarundersökning i höst. Samtliga tabeller och resultat från de deltagande kommunerna kommer att presenteras på SCB:s hemsida 20 december.

Mer information på scb.se/medborgarundersökningen

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00