Unga toppolitiker debatterar på Uddevalla gymnasieskola

På torsdag 30 augusti får 1000 elever från årskurs 3 på Uddevalla gymnasieskola lyssna på paneldebatt mellan riksdagspartiernas företrädare i aulan på Östrabo. Inför debatten har eleverna själva fått formulera frågor som de vill ha svar på.

Vybild över entré till Östrabo 1 samt aulan.

På torsdag får 1000 gymnasieelever lyssna på debatt mellan unga toppolitiker i Östraboskolans aula.

De politiker som deltar i paneldebatten är SSU:s förbundsordförande Philip Botström, Ungsvenskarnas talesperson Tobias Andersson, LUF:s vice förbundsordförande Max Sjöberg, riksdagsledamöterna Fredrik Christensson (C) och Johan Hultberg (M) samt riksdagskandidaterna Elin Segerling (V), Martin Solberg (MP) och Magnus Jacobsson (KD).

Eleverna vill bland annat ha svar på hur partierna resonerar kring klimat och miljö, jämställdhet med vinkling mot integration, välfärdens utmaningar med vinkling mot finansiering och tillgänglighet samt högre studier kopplat till ekonomi och boende.

- Vi hoppas att paneldebatten leder till ökad kunskap hos eleverna, så att de kan göra ett klokt och medvetet val. En annan förhoppning är att fler går och röstar, säger Ann-Kristin Allvin, samhällslärare på Uddevalla gymnasieskola och en av organisatörerna till paneldebatten.

Även för de yngre gymnasieeleverna kommer valet att vara i fokus på torsdagen, då hela dagen är en temadag om demokrati. Eleverna kommer bland annat att få träffa företrädare från de olika ungdomsförbunden för att få svar på sina frågor.

Veckan innan valet kommer skolval att genomföras på samtliga skolhus inom Uddevalla gymnasieskola (Agneberg, Akademi Sinclair, Margretegärde, Östrabo 1, Östrabo Y), samt ett antal högstadieskolor runtom i kommunen. Skolvalen är frivilliga för eleverna att delta i och ska så mycket som möjligt likna ett riktigt val. Resultatet från skolvalen presenteras den
10 september på skolval2018.se.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00