Uddevallas måltidspedagogik presenteras i Köpenhamn

På fredag 31 augusti medverkar kockar, förskollärare och förskolechefer från kommunens förskolor vid en nordisk konferens i Köpenhamn med fokus på offentliga måltider för barn och unga. Då presenteras Uddevallas arbete med måltidspedagogik för första gången utanför landets gränser.

Barn som gräver i jord, potatisplanta i förgrunden.

Uddevalla har under flera år arbetat med måltidspedagogik i kommunens förskolor.

Det är kocken Sofia Mellgren, förskollärarna Eva Ritter och Lise-Lott Martinsson samt förskolecheferna Rita Svensson och Petter Jonsson som kommer att representera Uddevalla. Alla medverkande arbetar på förskolan Kreatören, förutom Petter Jonsson som är förskolechef på Balladens och Hovhults förskolor.

Konferensen går under namnet Nordic assembly for public meals och är en samlingsplats för aktörer inom mat och måltider i offentlig sektor. Konferensen anordnas för första gången i år och kommer att vara återkommande. I år är temat barn och unga.

Förskolepersonal

Eva Ritter, Sofia Mellgren och Lise-Lott Martinsson.

Förskolechefer

Rita Svensson och Petter Jonsson.

Uddevallas arbete med måltidpedagogik har tidigare presenterats vid flera tillfällen på konferenser och mässor runt om i Sverige. Detta blir första gången som arbetet visas utanför landets gränser.

- Det känns jätteroligt och vi hoppas kunna bidra med våra erfarenheter kring hur man implementerar ett förhållningssätt kring måltidspedagogiken, säger förskolechef Petter Jonsson.

Petter Jonsson och hans kollegor kommer att stå i en mässmonter och berätta om och visa exempel från sin verksamhet. De kommer även att delta i tre workshops med olika tema på måltidspedagogik, bland annat en workshop om kökets teknik.

Representanterna kommer också besöka ett antal förskolor och skolor och uppleva hur Köpenhamns kommun tänker kring måltider för barn och unga. Förskolecheferna Rita Svensson och Petter Jonsson hoppas kunna få med sig många goda idéer hem för hur Uddevalla ska utveckla sitt arbete framöver.

- Vi i Uddevalla har kommit långt med att forma ett måltidspedagogiskt arbetssätt utifrån ett hållbarhetsperspektiv med läroplansmålen som grund. Det ska bli spännande att få kunskap och idéer av våra grannländer, säger Rita Svensson.

Fakta / Konferensen Nordic assembly for public meals

  • Hålls på Köpenhamns Mathus, ett projekt- och förändringshus för offentliga måltider.
  • Huvudarrangör är Nordic Plate, som är ett projekt finansierat av Nordiska ministerrådet.
  • Tjänstemän, politiker och forskare som arbetar främjande för barn och ungdomars hälsa medverkar.
  • Ska vara en årlig mötesplats för kunskapsutbyte mellan de nordiska länderna, med målet att förbättra och utveckla de offentliga måltiderna.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00