Vi snyggar till Hasselbacken

Framför Hasselbackshuset, på Kungstorget i Uddevalla, bygger vi en ny park med möjlighet till uteservering i anslutning till torget. Nu blir också den efterlängtade trappan, som öppnar upp torget, ned till Hasselbacksparken verklighet.

Hasselbacken vimplar

- Av trygghetsskäl så satsar vi mycket på belysning. Vi har hittat de gamla gjutjärnsformarna och gjuter nu nya stolpar, i gammal stil, så vi kommer att få en bra mycket bättre belysning på torget och kring Hasselbacken i framtiden, säger Stefan Björling som är centrumsamordnare.

Ombyggnationen innebär att:

  • Gatumiljön framför Hasselbackshuset åtgärdas för högre standard.
  • Området får en ny park framför Hasselbackshuset med möjligheter till rekreation.
  • Torget blir grönare vilket har en historisk koppling till Hasselbackshuset.
  • Tolv nya aplar planteras, sex vid södra sidan och sex vid norra sidan av torget.
  • En trappa byggs väster om Hasselbackshuset för att binda samman Kungstorget med Bäveån.
  • Området får förbättrade tillgänglighetsstråk och ny belysning.
  • Hasselbackshuset, kungastatyn och Rådhuset får fasadbelysning.

Hasselbacken är ett av våra centrumprojekt för att lyfta centrum. Det ingår i projekt Kungstorget som beräknas vara klart i början av december 2018.

- Tanken är att vi ska kunna ha vår julmarknad som vanligt på Kungstorget, säger Stefan Björling.

För frågor och synpunkter kontakta gärna:
Kontaktcenter
Rådhuset vid Kungstorget
Telefon 0522-69 60 00

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00