Bevattningsförbudet i Uddevalla har upphört

Från och med 3 september så är det inte bevattningsförbud i Uddevalla kommun längre. Västvatten tackar för din hjälp i sommar och uppmanar till att fortsätta vara sparsamma med vatten!

Vattennivåerna är fortfarande låga och påfyllningen tar lång tid efter en så torr sommar. Enligt Västvatten så är ytvattenmängden i vattentäkten Öresjö under normal och i Lane, Lane-Ryr, Skredsvik samt Hässleröd är nivåerna i dricksvattenbrunnarna mycket under de normala.

Fortsätt att vara sparsamma med vattnet

  • Duscha istället för att bada.
  • Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
  • Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.
  • Kör fulla disk- och tvättmaskiner.

Mer information kontakta gärna:
Västvatten, telefon 0522-63 88 00

eller

Kontaktcenter
Rådhuset vid Kungstorget
Telefon 0522-69 60 00

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00