Mobila vårdteamet minskar akuta sjukhusbesök

Kommunens sjuksköterskor inom hemsjukvården och personal inom hemtjänsten får snabbt stöd av regionens mobila vårdteam i Uddevalla när det behövs akut hjälp för en patient. Det mobila vårdteamet består av läkare och sjuksköterska som gör hembesök hos invånare som har svårt att ta sig till vårdcentral eller akutmottagning.

Glad medarbetare i mobila vårdteamet i Uddevallamiljö

Det mobila vårdteamet har nu funnits i tre år i Uddevalla och är verksamt dagtid på vardagar. Under 2017 gjorde mobila vårdteamet 2 908 hembesök i Uddevalla, och 61 procent av besöken gjordes hos patienter över 80 år. Många av patienterna är ensamstående, änkor och änkemän. Tack vare hembesöken beräknas 286 besök på akutmottagningen ha undvikits.

- Vi är stolta att Uddevalla har fått vara en föregångskommun i detta arbete. Vår personal inom hemsjukvården och hemtjänsten kan snabbt kontakta och få tag i läkare när de upptäcker en patient som mår dåligt, så att mobila vårdteamet kan göra ett hembesök. Det stärker vår personal och förbättrar vården för våra invånare, säger Christer Fransson, avdelningschef för hälso- och sjukvård i Uddevalla kommun.

Det mobila vårdteamet fungerar som en ”minivårdcentral” och kan ta prover och påbörja behandlingar omedelbart i de fall det behövs. Allmänheten kan inte själva ringa till det mobila vårdteamet. Uppdragen till det mobila vårdteamet kommer istället från kommunens hemsjukvård, hemtjänst, vårdcentral, jourcentral, ambulans, 1177, medicinsk äldrevårdsavdelning och andra mottagningar, akutmottagning, patienter eller deras anhöriga som teamet tidigare varit i kontakt med.

Mer information om mobila vårdteamet

Mobila vårdteamet Vårdsamverkan Fyrbodal

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00