Arbete i tunnlarna 30 augusti – december

Riksväg 44 genom Uddevalla.

Väg 44 genom Uddevalla.

Trafiken genom Uddevalla på väg 44 kommer att påverkas kraftigt när Trafikverket påbörjar årets arbete i tunnlarna.

Ökade trafikmängder på väg 44 gör att Uddevallatunnlarna behöver uppgraderas på olika sätt, bland annat krävs en tvärtunnel för säkrare utrymning. Under de planerade arbetena 2018 kommer alla tunnlarna påverkas i olika etapper. De flesta arbetena kommer att göras i tunnel 3 och 4, östgående riktning in mot Uddevalla centrum.

Vid köbildning ska båda körfälten användas så långt det går. Sedan tillämpas "vävning", det vill säga varannan bil släpps in i det gemensamma körfältet. Se Trafikverkets animering om "vävning".

Tidplan 2018

  • Under tre månader kommer installations- och VA-arbeten genomföras i tunnel 3 och 4, östergående riktning och tunnlarna är då helt avstängda. Arbetena ska vara klara 10 december.
  • Arbetena i tunnlarna utförs på tider då risk för isbildning på Uddevallabron är liten.
Karta Trafikverket

Karta Trafikverket (klicka för större bild).

Trafikverkets tips!

  • Välj andra vägar
  • Kör på andra tider än rusningstider
  • Samåk
  • Åk kollektivt
  • Cykla

Läs mer om renoveringen av tunnlarna och vad du som trafikant kan göra på trafikverket.se/uddevallatunnlarna

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00