Vård och omsorgscollege ett sätt att säkra framtida arbetskraft

Fler ska söka sig till arbete inom vård och omsorg med rätt utbildning, och fler ska börja studera vård- och omsorgsutbildning. Det är huvudsyftet med det nya Vård- och omsorgscollege som startat i Uddevalla, Orust och Färgelanda kommuner. Vård- och omsorgscollege är inte en skola utan en samverkan mellan arbetsgivare, utbildningsanordnare och fackförbund som säkrar kvaliteten på vårdutbildningar och ser till att elever kommer ut i arbetslivet med rätt kunskaper.

Glada representater för vård- och omsorgscollege

Arbetsgruppen och styrgruppen för det nya vård- och omsorgscolleget i Uddevalla, Orust och Färgelanda fick knyta ett symboliskt band och ta emot diplom. (Klicka för större bild)

I hela landet finns ett 90-tal lokala vård- och omsorgscollege med 219 medverkande kommuner. Det nya vård- och omsorgscollege som nu har bildats i Uddevalla, Orust och Färgelanda har som mål att: öka andel personer som utbildas inom vård och omsorg i Fyrbodal, kvalitetssäkra handledarkompetens och utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet, öka kunskap mellan skola och arbetsliv, erbjuda utbildningar som efterfrågas av arbetsgivarna och öka kunskap om validering. Vård- och omsorgscollege innebär att elever som läser vård- och omsorgsutbildning i någon av de tre kommunerna får ett diplom när de avslutat sin utbildning. Det underlättar för arbetsgivarna, som då vet exakt vilken kompetens den arbetssökande eleven har.

Igår hölls en officiell certifieringsceremoni i Uddevalla med deltagare från de tre kommunerna som ingår i Vård- och omsorgscollege samt från den nationella Föreningen Vård och omsorgscollege. Inbjudna var representanter från socialtjänst, utbildningsanordnare, fackförbund och politiker.

- Det här är rätt väg att gå för att höja statusen i yrket. Att vi nu har vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel och ett steg mot att få en nationell certifiering av vård- och omsorgsyrkena, säger Stefan Skoglund, ordförande i socialnämnden i Uddevalla kommun.

Även Cecilia Sandberg, ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Uddevalla kommun, är positiv till vård- och omsorgscollege.

- Vi är stolta över detta. Vård- och omsorgscollege är viktigt för arbetsmarknaden och framför allt för vårdtagarna. Det blir en kvalitetsstämpel både för personal och för en arbetsplats om man anställer elever från vård- och omsorgscollege. Det gynnar också skolan när man vet att eleverna kommer från en skola som är certifierad, säger hon.

Mer information om Vård- och omsorgscollege

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00