Träffa bygg- och avloppshandläggare på kontaktcenter

På måndagar kan du träffa och ställa frågor direkt till bygglov- och avloppshandläggare på kontaktcenter. Handläggarna finns på plats för att besvara generella frågor mellan klockan 15.00 – 17.00.

På kontaktcenter träffar du någon av dessa bygg- och avloppshandläggarna

På kontaktcenter träffar du någon av dessa bygg- och avloppshandläggarna på måndagar 15-17

Kanske sitter du och skissar på en altan, en tillbyggnad eller en dusch till din sommarstuga? Vi hjälper dig gärna redan i ett tidigt skede för att du så snart som möjligt ska kunna skicka in en ansökan och få ett bygglov eller tillståndsbeslut.

Om du däremot redan är igång och har ett pågående ärende ska du höra av dig till den handläggare du redan har kontakt med.

För frågor och synpunkter kontakta gärna:

Kontaktcenter
Rådhuset, Kungsgatan 29
Telefon 0522-69 60 00

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00