Se kommunfullmäktige från 12 september

Nu kan du se gårdagens webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde. Igår beslutades att vid vissa högtider och arrangemang är det fri parkering på vissa parkeringsplatser i centrum. Anpassning av lokalprogram för framtidens badhus i Uddevalla återremitterades då omröstningen blev 36 ja röster och 24 nej röster.

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder

Se kommunfullmäktige från den 12 september »

Här är en del ärenden som kommer att tas upp:

  • Antagande av mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Uddevalla kommun
  • Granskning av kommunens protokoll- och ärendehantering
  • Revisionsrapport om kommunens säkerhetsarbete
  • Revisionsrapport om lokalförsörjningsprocessen i barn och utbildningsnämnden
  • Revidering av avfallsplan 2018-2024 för Uddevalla kommun
  • Anpassning av lokalprogram för framtidens badhus i Uddevalla
  • Skolgång för asylsökande ungdomar
  • Ändring av grunder för uttagande av avgift för parkering (fri parkering under vissa högtider och arrangemang)
  • Avsiktsförklaring avseende fastigheterna Stadsfjället 1:93 m.fl. Bulidsområdet, mellan Fortifikationsverket och Uddevalla kommun

Se kallelsen »

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webbsändning. Nästa kommunfullmäktige är den 10 oktober på Bohusläns museum.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00